Erstatningsordning for krigsbarn og erstatningsordninger for romanifolk/tatere og eldre utdanningsskadelidende samer og kvener

St.meld. nr. 44 (2003-2004), Innst. S. nr. 152 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for kommunalkomitteen (når det gjelder Del III og IV) til uttalelse Innstilling avgitt 18.03.2005 Innst. S. nr. 152 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2005