Personvern og telekommunikasjon

St.meld. nr. 33 for 1994-95, innst. S. nr. 24 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.10.1995 Innst. S. nr. 24 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1995