Forslag fra stortingsrepresentant Lars Sponheim på vegne av Venstre oversendt fra Stortinget 6. juni 1995: "Stortinget ber Regjeringen vurdere å opprette et eget teknisk sertifiserings- og rådgivningsorgan for sikrere data-løsninger, som kan bistå bl.a. Datatilsynet i teknologiske sider av personvern-spørsmål.

Innst. S. nr. 24 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 24.10.1995 Innst. S. nr. 24 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.10.1995

   Behandlet i Stortinget: 28.11.1995