Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Siv Jensen, Jan Arild Ellingsen og André Kvakkestad om tiltak for å bekjempe kriminalitet

Dokument nr. 8:2 (2004-2005), Innst. S. nr. 128 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra André Kvakkestad, Carl I. Hagen, Jan Arild Ellingsen, Siv Jensen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 23.02.2005 Innst. S. nr. 128 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 04.03.2005