Perspektivmeldingen 2004 - utfordringer og valgmuligheter for norsk økonomi

St.meld. nr. 8 (2004-2005), Innst. S. nr. 139 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.03.2005 Innst. S. nr. 139 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2005