Avvikle eineretten til Posten Norge AS

St.prp. nr. 34 (2004-2005), Innst. S. nr. 132 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 03.03.2005 Innst. S. nr. 132 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.03.2005