Verksemda til NSB AS for perioden 2004-2006

St.meld. nr. 6 (2004-2005), Innst. S. nr. 118 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 15.02.2005 Innst. S. nr. 118 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 03.03.2005