Lov om omdanning av Jernbaneverkets forretningsenhet BaneService til aksjeselskap

Ot.prp. nr. 15 (2004-2005), Innst. O. nr. 29 (2004-2005), beslutning. O. nr. 22 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i samferdselskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2004 Innst. O. nr. 29 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2004

   Behandlet i Odelstinget: 07.12.2004

   Behandlet i Lagtinget: 14.12.2004