Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om elektronisk betaling av bompenger

Dokument nr. 8:16 (2004-2005), Innst. S. nr. 97 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (Kp) Innstilling avgitt 18.01.2005 Innst. S. nr. 97 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.01.2005

   Behandlet i Stortinget: 01.02.2005