Forslag fra stortingsrepresentantene Sigbjørn Molvik og Olav Gunnar Ballo om utarbeidelse av kriterier for en minstenorm for legedekningen ved norske sykehjem

Dokument nr. 8:19 (2004-2005), Innst. S. nr. 122 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olav Gunnar Ballo, Sigbjørn Molvik Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 17.02.2005 Innst. S. nr. 122 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2005