Forslag fra stortingsrepresentantene Grethe Fossli, Olav Akselsen, Bendiks H. Arnesen, Svein Roald Hansen og Gunn Karin Gjul om obligatorisk opplæring av førere av fritidsbåter

Dokument nr. 8:21 (2004-2005), Innst. S. nr. 102 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bendiks H. Arnesen, Gunn Karin Gjul, Grethe Fossli, Olav Akselsen, Svein Roald Hansen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 20.01.2005 Innst. S. nr. 102 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.2005

   Behandlet i Stortinget: 01.02.2005