Endringer av bevilgninger på statsbudsjettet for 2004 under Landbruks- og matdepartementet

St.prp. nr. 27 (2004-2005), Innst. S. nr. 70 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 02.12.2004 Innst. S. nr. 70 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2004