Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om å tilpasse norske importkvoter av øl, vin og brennevin til EUs kvotesystem

Dokument nr. 8:24 (2004-2005), Innst. S. nr. 101 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i finanskomiteen Forslag fra (Uavh) Avvist Innstilling avgitt 20.01.2005 Innst. S. nr. 101 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.01.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.02.2005