Framtidig radiosamband for nød- og beredskapsetatene

(Budsjett-innst. S. I (2004-2005), jf. St.prp. nr. 1. Tillegg nr. 3 (2004-2005))

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2004 Budsjett-innst. S. I (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2004