Omdanning av Kystverkets produksjonsvirksomhet til statlig aksjeselskap m.m.

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 19.11.2004 Budsjett-innst. S. I (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.11.2004

   Behandlet i Stortinget: 25.11.2004