Forslag fra stortingsrepresentantene Odd Roger Enoksen, Marit Arnstad og Åslaug Haga om tiltak for å sikre og skape nye arbeidsplasser i Finnmark basert på marine ressurser

Dokument nr. 8:30 (2004-2005), Innst. S. nr. 120 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad, Odd Roger Enoksen, Åslaug Haga Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 17.02.2005 Innst. S. nr. 120 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2005