Forslag fra stortingsrepresentantene Kenneth Svendsen, Øyvind Vaksdal, Arne Sortevik, Lodve Solholm, Sigvald Oppebøen Hansen, Oddbjørg Ausdal Starrfelt og Magnhild Meltveit Kleppa om straks å innføre avbøtende tiltak for at vogntog med høyde over 4 m kan passere Haukelitunnelene

Dokument nr. 8:32 (2004-2005), Innst. S. nr. 150 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Arne Sortevik, Kenneth Svendsen, Lodve Solholm, Magnhild Meltveit Kleppa, Oddbjørg Ausdal Starrfelt, Øyvind Vaksdal, Sigvald Oppebøen Hansen Saken er behandlet i samferdselskomiteen Forslag fra (FrP), (A) og (SP) Innstilling avgitt 17.03.2005 Innst. S. nr. 150 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 04.04.2005