Svar på forslag m.v. oversendt fra Stortinget uten realitetsvotering til Regjeringen 1. halvår 1995

Dokument nr. 7A (1995-96), Innst. S. nr. 37 (1995-96)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Regjeringen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 15.11.1995 Innst. S. nr. 37 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 14.12.1995