Forslag fra stortingsrepresentant Steinar Bastesen om evaluering av Forsvarets regnskaps- og lønnssystem (SAP-systemet)

Dokument nr. 8:38 (2004-2005), Innst. S. nr. 174 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Steinar Bastesen Saken er behandlet i forsvarskomiteen Forslag fra (Kp) Avvist Innstilling avgitt 03.05.2005 Innst. S. nr. 174 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.05.2005