Lov om barnehager (barnehageloven)

Ot.prp. nr. 72 (2004-2005), Innst. O. nr. 117 (2004-2005), beslutning. O. nr. 112 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Barne- og familiedepartementet Saken er behandlet i familie-, kultur- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2005 Innst. O. nr. 117 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2005

   Behandlet i Odelstinget: 10.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 14.06.2005