Lov om endringer helseregisterloven

Ot.prp. nr. 65 (2004-2005), Innst. O. nr. 83 (2004-2005), beslutning. O. nr. 91 (2004-2005)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 10.05.2005 Innst. O. nr. 83 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2005

   Behandlet i Odelstinget: 02.06.2005

   Behandlet i Lagtinget: 08.06.2005