Rett kurs mot riktigere legemiddelbruk. Legemiddelpolitikken

St.meld. nr. 18 (2004-2005), Innst. S. nr. 197 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 24.05.2005 Innst. S. nr. 197 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 30.05.2005