Vilje til forskning

St.meld. nr. 20 (2004-2005), Innst. S. nr. 232 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utdannings- og forskningsdepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 06.06.2005 Innst. S. nr. 232 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2005