Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om vilje til forskning

Dette dokument

  • Innst. S. nr. 232 (2004-2005)
  • Kildedok: St.meld. nr. 20 (2004-2005)
  • Dato: 06.06.2005
  • Utgiver: Kirke-, utdannings- og forskningskomiteen
  • Sidetall: 24

Til Stortinget

Oslo, i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen, den 6. juni 2005

Rolf Reikvam

leder

Søren Fredrik Voie

ordfører