Statlig garanti knytta til deponi for lågradioaktivt avfall, LRA

St.prp. nr. 17 (2004-2005), kapittel 3, Innst. S. nr. 112 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 09.02.2005 Innst. S. nr. 112 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.02.2005

   Behandlet i Stortinget: 18.02.2005