Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2004 m.m. under Olje- og energidepartementet

St.prp. nr. 17 (2004-2005), unntatt kapittel 3, Innst. S. nr. 78 (2004-2005) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olje- og energidepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 07.12.2004 Innst. S. nr. 78 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2004

   Behandlet i Stortinget: 09.12.2004