Forslag fra stortingsrepresentant Jan Simonsen om strengere straffereaksjoner

Dokument nr. 8:46 (2004-2005), Innst. S. nr. 140 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Jan Simonsen Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (Uavh) Innstilling avgitt 15.03.2005 Innst. S. nr. 140 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 15.03.2005

   Behandlet i Stortinget: 11.04.2005