Fiskefartøyet "Utvik Seniors" forlis 17. februar 1978

St.meld. nr. 33 (2004-2005), Innst. S. nr. 242 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 08.06.2005 Innst. S. nr. 242 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 13.06.2005