Forslag fra stortingsrepresentantene Olav Gunnar Ballo og Sigbjørn Molvik om at legemidler til bruk ved kronisk obstruktiv lungesykdom fortsatt skal kunne foreskrives på blå resept

Dokument nr. 8:52 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Olav Gunnar Ballo, Sigbjørn Molvik Forslag fra (SV)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtatt ikke behandlet