Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen og Øystein Djupedal om etablering av et solidaritetsfond på 10 mrd. kroner for å kunne avhjelpe humanitære katastrofer

Dokument nr. 8:55 (2004-2005), Innst. S. nr. 208 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Øystein Djupedal Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (SV) Avvist Innstilling avgitt 25.05.2005 Innst. S. nr. 208 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2005

   Behandlet i Stortinget: 03.06.2005