Forslag fra stortingsrepresentantene Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Kenneth Svendsen og Thore A. Nistad om at bruk av beltevogn til persontransport blir tillatt på samme måte som før ikrafttredelsen av den nye loven om yrkestransport av 21. juni 2002

Dokument nr. 8:56 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kenneth Svendsen, Øyvind Vaksdal, Øyvind Korsberg, Thore A. Nistad Forslag fra (FrP) Avvist

Saksgang

  1. Status