Helse- og omsorgsministerens redegjørelse om situasjonen innen det psykiske helsevernet

Hvor er saken nå?

  1. 1 Redegjørelse
  2. 2 Debatt

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Redegjørelse fra helse- og omsorgsministeren

Saksgang

  1. Status