Forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås, Øystein Djupedal og Jørund Leknes om å gi opphold for irakiske flyktninger i Norge som fikk midlertidig opphold uten rett til familiegjenforening i 2000 og 2001

Dokument nr. 8:65 (2004-2005), Innst. S. nr. 229 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heikki Eidsvoll Holmås, Jørund Leknes, Øystein Djupedal Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 02.06.2005 Innst. S. nr. 229 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2005