Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, Siv Jensen, Morten Høglund og Christopher Stensaker om refokusering av norsk utenrikspolitikk og modernisering av utenrikstjenesten

Dokument nr. 8:67 (2004-2005), Innst. S. nr. 262 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Carl I. Hagen, Christopher Stensaker, Morten Høglund, Siv Jensen Saken er behandlet i utenrikskomiteen Forslag fra (FrP) Avvist Innstilling avgitt 09.06.2005 Innst. S. nr. 262 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.06.2005