Forslag fra stortingsrepresentantene Karita Bekkemellem Orheim, Knut Storberget og Gunn Karin Gjul om rett til å tegne forsikring

Dokument nr. 8:71 (2004-2005), Innst. S. nr. 219 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Gunn Karin Gjul, Karita Bekkemellem, Knut Storberget Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 01.06.2005 Innst. S. nr. 219 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2005