Forslag fra stortingsrepresentantene Inger S. Enger, Eli Sollied Øveraas og Ola D. Gløtvold om forbud mot tannfyllingsmaterialet amalgam, samt å opprette et adekvat behandlingstilbud for personer med kvikksølvrelaterte sykdommer

Dokument nr. 8:72 (2004-2005), Innst. S. nr. 234 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Eli Sollied Øveraas, Inger S. Enger, Ola D. Gløtvold Saken er behandlet i sosialkomiteen Forslag fra (SP) Innstilling avgitt 07.06.2005 Innst. S. nr. 234 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2005