Forslag fra stortingsrepresentantene Heikki Holmås, Bjørn Jacobsen og Ågot Valle om å utvide flyktningekvoten og øremerke en del for FN-flyktninger med familie i Norge

Dokument nr. 8:81 (2004-2005), Innst. S. nr. 259 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ågot Valle, Bjørn Jacobsen, Heikki Eidsvoll Holmås Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 09.06.2005 Innst. S. nr. 259 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 09.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2005