Forslag fra stortingsrepresentantene Øystein Hedstrøm, Lodve Solholm, Torbjørn Andersen og Per Sandberg om å gjeninnføre kravet om arbeidstillatelse for utenlandske sjøfolk på skip under fremmed flagg i fart med last og passasjerer mellom norske havner

Dokument nr. 8:89 (2004-2005), Innst. S. nr. 277 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Lodve Solholm, Øystein Hedstrøm, Per Sandberg, Torbjørn Andersen Saken er behandlet i kommunalkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 13.06.2005 Innst. S. nr. 277 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2005