Forslag fra stortingsrepresentantene Kristin Halvorsen, Rolf Reikvam og Lena Jensen om innføring av gratis skolemåltid i grunnskolen

Dokument nr. 8:95 (2004-2005), Innst. S. nr. 278 (2004-2005)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kristin Halvorsen, Lena Jensen, Rolf Reikvam Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (SV) Innstilling avgitt 13.06.2005 Innst. S. nr. 278 (2004-2005)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2005

   Behandlet i Stortinget: 16.06.2005