Endringar av løyvinga på statsbudsjettet for 1995 under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 17, kap. 902, 946 og 955 og romertall II, innst. S. nr. 50 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 29.11.1995 Innst. S. nr. 50 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.11.1995

   Behandlet i Stortinget: 05.12.1995