Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 17, kap. 2800, 5309, 5608 og 5800, innst. S. nr. 67 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.12.1995 Innst. S. nr. 67 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1995