Endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 1995 under Nærings- og energidepartementet

St.prp. nr. 17, unntatt kap. 902, 946, 955, 2800, 5309, 5608, 5800 og romertall II, innst. S. nr. 68 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 05.12.1995 Innst. S. nr. 68 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.12.1995

   Behandlet i Stortinget: 18.12.1995