Forslag fra Erling Folkvord på vegne av Rød Valgallianse oversendt i Stortingets møte 21. november 1995: "Stortinget ber Regjeringa legge fram forslag til lovendringer som sikrer retten til uføretrygd slik den var før innstrammingene i 1991"

Innst. S. nr. 180 for 1995-96

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i sosialkomiteen (utkast til innstilling er forelagt for familie-, kultur- og administrasjonskomiteen og finanskomiteen til uttalelse) Innstilling avgitt 02.05.1996 Innst. S. nr. 180 (1995-96)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.05.1996

   Behandlet i Stortinget: 14.05.1996