Tilleggsbevilgninger i 2005 til Justisdepartementet, domstolene og politiet for å styrke beredskapsevnen, innsatsen mot terror (Politiets sikkerhetstjeneste og øvrig politi) og organisert kriminalitet (NOKAS-saken)

St.prp. nr. 76 (2004-2005), Innst. S. nr. 52 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 12.12.2005 Innst. S. nr. 52 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å øke bevilgningene til Justisdepartementet, domstolene og politiet for å styrke beredskapsevnen, innsatsen mot terror og organisert kriminalitet (NOKAS-saken).

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2005