Samtykke til å setje i kraft ein skatteavtale med tilhøyrande protokoll mellom Noreg og Grønland, underskriven i Oslo 4. august 2005

St.prp. nr. 78 (2004-2005), Innst. S. nr. 24 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 22.11.2005 Innst. S. nr. 24 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å samtykke til at en skatteavtale mellom Norge og Grønland, til unngåelse av dobbeltbeskatning og forebyggelse av skatteunndragelse, settes i kraft. Avtalen følger i store trekk det mønsterutkastet som er utarbeidet av OECD og som er lagt til grunn i Norges skatteavtaler de senere årene.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 22.11.2005

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2005