Endringer i statsbudsjettet 2005 under Kommunal- og regionaldepartementets forvaltningsområde (utreisesenter)

St.prp. nr. 80 (2004-2005), Innst. S. nr. 31 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kommunal- og regionaldepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2005 Innst. S. nr. 31 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har fattet vedtak om en omprioritering på statsbudsjettet for 2005 og gitt Kommunal- og regionaldepartementet fullmakt til å pådra staten forpliktelser på inntil 16 mill. kroner, ved at Utlendingsdirektoratet får fullmakt til å inngå bindende avtaler om investeringer i tilknytning til Buskerud silvilforsvarsleir i Lier, slik at det der kan etableres et ventemottak for tidligere asylsøkere uten lovlig opphold i Norge.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 08.12.2005