Endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005

St.prp. nr. 7 (2005-2006), unntatt kap. 310, 340 og 341, Innst. S. nr. 59 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Innstilling avgitt 14.12.2005 Innst. S. nr. 59 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i budsjettet for Kultur- og kirkedepartementet for 2005 i samsvar med Regjeringens forslag i St. prp. nr. 7 (2005-2006). Vedtaket ble gjort enstemmig med unntak av kap 315 post 80 Tilskudd til prøveløp rally VM. Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre stemte imot denne bevilgningen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2005