Endring i bevilgninger under Kultur- og kirkedepartementets budsjett for 2005

St.prp. nr. 7 (2005-2006), kap. 310, 340 og 341, Innst. S. nr. 55 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kultur- og kirkedepartementet Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Innstilling avgitt 13.12.2005 Innst. S. nr. 55 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 19.12.2005