Endringar på statsbudsjettet 2005 under Moderniseringsdepartementet

St.prp. nr. 16 (2005-2006), Innst. S. nr. 43 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2005 Innst. S. nr. 43 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samrøystes vedteke endringar i løyvinga under desse utgiftskapitla: 1522, 1544, 1582 og 2470. Dessutan er det vedteke endringar under desse inntektskapitla: 4522, 4546, 4547 og 5446. I tillegg er stikkordet "kan overførast" tilføyd under kap. 1500, post 21.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 15.12.2005