Endringar av løyvingar i 2005 på Fiskeri- og kystdepartementet sitt område

St.prp. nr. 26 (2005-2006), kap. 1062 og 4062, Innst. S. nr. 28 (2005-2006)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Fiskeri- og kystdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2005 Innst. S. nr. 28 (2005-2006)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt noen tillegg på utgiftssiden på Kystverkets område for 2005.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2005

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2005